วันที่สองของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จ.ลำปาง เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 26 คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 937 ครั้ง

 

วันที่สองของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จ.ลำปาง เกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง บาดเจ็บ 26 คน ขณะที่ ศปถ. สั่งการเฝ้าระวังจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดลำปาง สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ประจำวันที่ 28 ธันวาคม  2562 (วันที่สองของการรณรงค์) จังหวัดลำปางเกิดอุบัติเหตุ 21 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 26 คน สะสม (วันที่ 27 – 28 ธันวาคม  2562) เกิดอุบัติเหตุ 32 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 36 คน และผู้เสียชีวิต 1 ราย

โดยอำเภอที่มีอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองลำปาง (12 ครั้ง)  อ.เกาะคา (5 ครั้ง) และ อ.ห้างฉัตร (4 ครั้ง) อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ อ.เมืองลำปาง (12 คน) อ.เกาะคา (10 คน) และ อ.ห้างฉัตร (4 คน) ส่วนอำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด (1 คน) ได้แก่ อ.แม่เมาะ

สำหรับสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ การเมาสุรา จากพฤติกรรมเสี่ยง คือ การไม่สวมหมวกนิรภัย ประเภทรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ถนนใน อบต./หมู่บ้าน  โดยผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 50 ปีขึ้นไป

ทั้งนี้  จังหวัดลำปางมีการตั้งจุดตรวจรวม 13 อำเภอ จำนวน 26 จุด จุดบริการ 142 จุด และด่านชุมชน 174 จุด รวมทั้งสิ้น 342 จุด และผู้ปฏิบัติหน้าที่ 4,267 คน โดยจากการบังคับใช้กฎหมาย มียานพาหนะที่ถูกเรียกตรวจรวม 2 วัน (วันที่ 27 – 28 ธันวาคม  2562) จำนวน 3,528 คัน และผู้ถูกดำเนินคดีรวม 4,008 คน

ทั้งนี้  จากข้อสั่งการของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2563 ประจำวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม  2562 โดยมี นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการแถลงข่าว ได้มอบแนวทางให้มีการปรับแผนการดำเนินงานในพื้นที่ระดับอำเภอที่มีความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุสีแดงและสีส้ม เพิ่มความเข้มข้นในด่านชุมชนอย่างต่อเนื่อง ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครต่าง ๆ ร่วมกันดำเนินงาน เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุทางถนน เน้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ การขับรถเร็ว ดื่มแล้วขับ และไม่สวมหมวกนิรภัย

นอกจากนี้  ยังให้ความสำคัญในการเฝ้าระวังระวังจุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จุดตัดทางรถไฟ ทั้งที่ได้รับอนุญาตและไม่ได้รับอนุญาต (ทางลักผ่าน) การจอดรถบนไหล่ทาง ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้ รวมทั้งจุดตรวจ จุดบริการ เฝ้าระวังคอยสอดส่องดูแลผู้ขับขี่ยานยานพาหนะในเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาว เพื่อป้องกันการหลับในของผู้ขับขี่ พร้อมประสานหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือผู้ประกอบการรถเช่า ในการกวดขันไม่ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ เน้นที่การเช่ารถจักรยานยนต์เป็นพิเศษ ตลอดจนให้เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจตรา ดูแลความปลอดภัยทางน้ำบริเวณท่าเรือ โป๊ะเรือ และสถานที่ท่องเที่ยวทางน้ำ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้กับผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ