พม.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 375 ครั้ง

วานนี้ ( 30 เม.ย. 63) นางสาวสิทธิอาพร เชยนาด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นายสรายุทธ อุตมะแก้ว นักพัฒนาสังคม นางสาวมยุรี ประพาสมีเจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวธัญญาภัทร อุดมไพรวารี นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ เพื่อสอบข้อเท็จจริงคนพิการที่ประสบปัญหาทางสังคม กรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID - 19) โดยลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการไปที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 4 ราย และในพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 4 ราย พร้อมลงพื้นที่เข้าเยี่ยมบ้านคนพิการที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ค้างชำระตั้งแต่จำนวน 6 งวด ขึ้นไป จำนวน 2 ราย ในตำบลแม่คะตวน อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านคนพิการที่ประสบภัยทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 1 ราย ในพื้นที่ตำบลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ