ตำบลปาย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน Kick off ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัดและชุมชน พร้อมมอบป้ายประชาสัมพันธ์การป้องกันโรค แก่ผู้แทนชุมชน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 517 ครั้ง

วันนี้ 1 พ.ค. 2563 นายอรรคเดช ตาปราบ นายกเทศมนตรีตำบลปาย ร่วมกิจกรรม Kick off การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวัดและชุมชน ได้แก่ วัดหัวนา สุนัข จำนวน13ตัว แมว จำนวน 4 ตัว , วัดหลวง สุนัข จำนวน7 ตัว แมว จำนวน 1 ตัว , วัดกลาง สุนัข จำนวน2 ตัว แมว จำนวน 1 ตัว , และวัดป่าขาม สุนัข จำนวน1 ตัว แมว จำนวน 3 ตัว โดยจะดำเนินการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนอื่นๆในลำดับต่อไป

            นายกเทศมนตรีตำบลปาย ได้มอบป้ายณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลปาย จำนวน 5 ชุมชน ณ วัดหัวนา เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า อาการ สาเหตุและวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโรคผ่านสื่อไวนิลประชาสัมพันธ์ที่จัดเตรียมไว้สำหรับติดตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลปาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ