คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่ง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID – 19

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1513 ครั้ง

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลายต่อไป

            นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 20 / 2563 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID – 19 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 29 / 2563 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563 จึงมีคำสั่งให้ปิดสถานที่ซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรค ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้ประเมินสถานการณ์และมีข้อกำหนดให้ผ่อนคลานต่อไป ดังนี้ โรงมรสพ, สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง, สวนน้ำ, สนามเด็กเล่น, สวนสนุก, สวนสัตว์, สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน, สนุกเกอร์ บิลเลียด, สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกม, ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต, สระว่ายน้ำสาธารณะ, สนามชนไก่, ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า, สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส, คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม, ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ, พิพิธภัณฑ์, ห้องสมุดสาธารณะ, สถานรับเลี้ยงเด็ก, สถานดูแลผู้สูงอายุ, สนามมวย, โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม), สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย, สถาบันลีลาศหรือสอนลีลาศ, สนามม้า, สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

            ทั้งนี้ ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ