ลำพูน ตรวจร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้างสรรพสินค้า กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 3 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1268 ครั้ง

ลำพูน บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบร้านตัดผม ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตลาด และห้างสรรพสินค้า หลังได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการได้เป็นวันแรก

บ่ายวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. ที่อาคารโล่งหน้าห้องประชุมศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ. เมือง จ.ลำพูน นายประกอบ ยอดยา ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ฉบับที่ 16 -17 และมาตรการผ่อนปรนให้ดำเนินกิจการต่างๆในพื้นที่จังหวัดลำพูน โดยมีนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาการ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วย ผู้นำชุมชน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง 12 หมู่บ้าน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดระเบียบในร้านตัดผม ,ร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ , ตลาด , ห้างสรรพสินค้า เพื่อให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบถึงมาตรการตามคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน หลังจากได้รับการผ่อนคลายให้เปิดดำเนินกิจการบางประเภทได้ โดยจะต้องมีการจัดระเบียบคัดกรองผู้มาใช้บริการ ลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19)

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ