แผ่นดินไหวประเทศพม่าขนาด 2.2 ห่างจากอำเภอสบเมย 41 กิโลเมตร

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 545 ครั้ง

นายเรืองฤทธิ์ ผลดี รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานเหตุแผ่นดินไหวประเทศพม่า วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 22.13 น. เกิดเผ่นดินไหวขนาด 2.2 ละติจูด 17.806 ลองติจูด 97.585 ความลึก 9 กิโลเมตร บริเวณประเทศพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประมาณ 41 กิโลเมตร

เบื้องต้น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสานไปยังอำเภอสบมย และองค์กรปครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ในพื้นที่ ประชาชนไม่รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนและไม่มีรายงานความเสียหาย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ