ผู้ว่าฯลำพูน สั่งการเกษตรให้คำแนะนำชาวสวนตัดแต่งกิ่งไม้ผล ดูแลไม่ให้ยืนต้นล้มตายในช่วงฤดูแล้งนี้

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 598 ครั้ง

ผู้ว่าฯลำพูน เผยสถานการณ์ภัยแล้งล่าสุด น้ำกินน้ำใช้ในระบบประปาเพียงพอ ส่งทีมพี่เลี้ยงช่วยท้องถิ่นแจกจ่ายน้ำเสริมจุดเสี่ยง สั่งเจ้าหน้าที่เกษตรลงแนะนำวิธีตัดแต่งกิ่ง รักษาความชื้นโคนต้น ดูแลไม้ผลไม่ให้ยืนต้นล้มตายในช่วงฤดูแล้งนี้  

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2/2563 โดยมีนายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า ภาพรวมสถานการณ์ภัยแล้งยังสามารถบริหารจัดการได้ ปัจจุบันมีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ 7 อำเภอ 29 ตำบล 180 หมู่บ้าน และจากการประเมินความเสี่ยงพบว่าไม่อยู่ในระดับเสี่ยงมาก ยืนยันว่าภาพรวมน้ำกินน้ำใช้ในระบบประปามีเพียงพอ ส่วนน้ำกินน้ำใช้ในหมู่บ้านชุมชนทั้งในระบบประปาหมู่บ้าน และระบบประปาจากภูเขา ขณะนี้รถน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานพี่เลี้ยงจากส่วนราชการต่างๆของจังหวัดที่มีรถบรรทุกน้ำ ได้เข้าสนับสนุนทำการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนแล้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และคาดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในช่วงฤดูแล้งนี้

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจพื้นที่ไม้ผลเสี่ยงขาดแคลนน้ำทั้งในและนอกเขตชลประทาน ถึงเดือนพฤษภาคม 2563 มีพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำรุนแรง 1 อำเภอ 3 ตำบล 27 หมู่บ้าน เกษตรกร 82 ราย พื้นที่ 365 ไร่ ได้รับผลกระทบ ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อำเภอลี้ ทุ่งหัวช้าง และป่าซาง หน่วยงานด้านการเกษตรได้เข้าไป ให้คำแนะนำในการดูแลไม้ผลยืนต้น การตัดแต่งกิ่งเพื่อให้อยู่รอดถึงฤดูฝนได้ บางแห่งใช้วิธีตัดกิ่งมาสุมโคนเพื่อรักษาความชื้น ส่วนสวนของเกษตรกรรายใดที่มีบ่อน้ำก็สามารถร้องขอให้ท้องถิ่นเข้าไปเติมน้ำเพื่อใช้สำรองได้ในบางส่วน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ