ฝ่ายปกครองลำพูน จัดกำลังร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนร่วมสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 820 ครั้ง

ที่ทำการปกครองลำพูน จัดกำลังร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนร่วมสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

วันที่ 6 พ.ค.63 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน (กลุ่มงานความมั่นคง) พร้อมด้วยสมาชิก อส. ร้อย บก.บร.จ.ลพ. และสมาชิก อส.ร้อย อส.อ.เมืองลำพูนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน เพื่อป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด19) โดยจัดให้มีการตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธี กิจกรรมให้ประชาชนที่เข้ามาร่วมพิธี กิจกรรมดังกล่าว ลงทะเบียนชื่อ - ชื่อสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับ จัดจุดบริการเจลทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ เพื่อทำความสะอาดมือ ก่อนเข้าร่วมพิธีฯ ตั้งจุดบริการให้นั่งพักรอ เพื่อลดความแออัดของผู้เข้ามาร่วมพิธี ประชาสัมพันธ์และให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยการเว้นระยะห่าง 1 - 2 เมตร ไม่ใช้สิ่งของ หรืออุปกรณ์ซ้ำ หรือต่อกันในการสรงน้ำพระธาตุฯ ในการนี้ ทางวัดได้มีการให้บริการน้ำที่ใช้ในการสรงน้ำพระธาตุอยู่ด้วยแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นันทพร ฝั้นเครือ 053525565
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง 053525565
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ