พัฒนาชุมชน จ.พะเยา ร่วมกับ สนง.พระพุทธศาสนา จ.พะเยา จัดกิจกรรม “ฮอมบุญ ฮอมฮัก ร่วมกันปลูกผักสวนครัวในวัด จังหวัดพะเยา” ขยายสู่ 333 วัดทั่วพื้นที่จังหวัดพะเยา

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 6 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 616 ครั้ง

นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา กล่าวภายหลังการจัดกิจกรรม Kick off  “ฮอมบุญ ฮอมฮัก ร่วมกันปลูกผักสวนครัวในวัด จังหวัดพะเยาว่า ที่ผ่านมาจังหวัดพะเยามีการ Kick off  กิจกรรม “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน สู่การปฏิบัติระดับครัวเรือนสู้ภัยโควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย โดยเริ่มต้นที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและขยายไปยังชุมชนต่างๆ ทั่วจังหวัดพะเยา และจากนี้จะมีการขยายกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในวัด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา และวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง ได้เตรียมการจัดแปลงปลูกพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด โดยได้รับการสนับสนุนเรื่องเมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้า และปุ๋ย จากหลายภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพะเยาที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของชาวจังหวัดพะเยาในภาวะวิกฤตไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แด่พระสงฆ์

นางอาภัสรา ธงพิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดพะเยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแผนปฏิบัติการ 90 วัน จะดำเนินการในลักษณะบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน โดยกิจกรรมในส่วนของ “บ้าน” จังหวัดพะเยาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องลงสู่ครัวเรือนของประชาชน และในครั้งนี้ดำเนินการในส่วนของ “วัด” ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา สำรวจวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จำนวน 333 วัด ในการดำเนินการร่วมกับชุมชนปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารในวัด และกิจกรรมที่จะจัดขึ้นถัดไป คือ โรงเรียนโดยกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวในโรงเรียนจะสามารถสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับ นักเรียน ครูและผู้ปกครองได้ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ส่วนนางเกลียวพรรณ์ ขำโนนงิ้ว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการสำรวจวัดทั่วจังหวัดพะเยา พบว่ามีจำนวน 333 วัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้นำเสนอในที่ประชุมจังหวัดพะเยาเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือ โดยที่ประชุมพิจารณาให้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่วัด ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการครอบคลุมทั้ง 333 วัดภายในเดือนมิถุนายน 2563 นี้

ทั้งนี้ กิจกรรม “ฮอมบุญ ฮอมฮัก ร่วมกันปลูกผักสวนครัวในวัด จังหวัดพะเยา” ได้เริ่ม Kick off  วันที่ 5 พ.ค. 2563 เป็นวันแรก ณ แปลงปลูกพืชผัก วัดศรีโคมคำพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีพระสุนทรกิตติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำพระอารามหลวง รับถวายองค์ผ้าป่าเมล็ดพันธุ์และต้นกล้า พืชผักสวนครัว ที่ได้รวบรวมจากส่วนราชการ ผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนจังหวัดพะเยา เพื่อนำไปมอบให้แก่วัดในพื้นที่จังหวัดพะเยารวม 333 วัด เพื่อดำเนินกิจกรรมดังกล่าวต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ