ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” บรรเทาความเดือดร้อนประชาชน

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 7 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 606 ครั้ง

ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ จัดโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” แจกอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

พล.ต.ต.นันทวิทย์ เทียมบุญธง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งกำลังเผชิญกับโรคระบาดที่เกิดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นผลทำให้ประชาชนจำนวนมากติดเชื้อและเสียชีวิต ประกอบกับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค ไม่มียารักษาโรคโดยตรง จึงมีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากสถานการณ์การแพร่ระบาด         เป็นวงกว้าง คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 จึงได้กำหนดแผนงานโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการตำรวจมีส่วนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

สำหรับ ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่ จัดทำโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ บริเวณกาดสามวัย เทศบาลเมืองแพร่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และภาคเอกชน ในการจัดหาอาหาร เครื่องอุปโภค และบริโภค เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังกล่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชาติชาย คะมา
บรรณาธิการ : วัชระ เพชรพลอย
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ