ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการช่วยเหลือประชาชนและจุดตรวจตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาค3

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 30 ธ.ค. 2562
  • อ่าน : 591 ครั้ง

พลตรี จรัส ปัญญาดี  ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่38 และ คณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพล ในการปฏิบัติหน้าที่ตามจุดบริการประชาชนและจุดตรวจ ของศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณ หน้ากองพันทหารมาที่ 15 กรมทหารม้าที่2 ทั้งนี้ได้ สาธิตการประถมพยาบาลเบื้องต้น  และ จุดบริการประชาชน จิตอาสาบริการ มณฑลทหารบกที่ 38 และ กองพันทหารม้าที่10 กรมทหารม้าที่2 ร่วมกับ แขวงการทางหลวงน่านที่1 โดย ได้มีการแนะนำการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว มี wifi และไฟฟ้าที่ชาร์จแบตมือถือบริการกับนักท่องเที่ยว  โดยมีจุดตรวจปฏิบัติการร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดูแลความปลอดภัยการขับขี่บนท้องถนน รวม 30 จุด ทั่วจังหวัดน่าน   ในระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 7 มกราคม 2563  มีเป้าหมายให้ลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตให้เหลือน้อยที่สุด  ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก และ แม่ทัพภาค3 ให้เจ้าหน้าที่ บริการประชาชนด้วยรอยยิ้มพร้อมสอบถามปัญหา-อุปสรรค์ของการทำงาน นำเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ผลไม้ ขนม มอบให้กับจุดตรวจต่าง ๆ ด้วย

                    อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดน่าน ได้นำมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 5 ประการ คือ มาตรการด้านบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และ มาตรการด้านการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งเป็นวิธีการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ มาตรการการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจัง มาตรการด้านสังคมและชุมชน มาตรการแก้ไขปัญหา และ มาตรการด้านการบริหารจัดการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กำหนดมาตรการองค์กรและบทลงโทษ เพื่อควบคุม กำกับ ป้องปราบ รณรงค์ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม วัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับประชาชน และเกิดความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงของคนในพื้นที่ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : บรรลือ อินต๊ะไชย/ข่าว/สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ