จังหวัดแพร่ตรวจพื้นที่สนามกีฬาเตรียมพร้อมบริการตามมาตรการผ่อนปรนของ ศบค.

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 8 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 335 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า จังหวัดแพร่โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กำหนด เพื่อให้บริการแก่ประชาชนที่มาใช้บริการสนามกีฬา

นางกัญญารัตน์ ท่วมไธสง รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่พลศึกษาประจําอำเภอ ทุกอำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โดยนางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายปรีชา  สุขรอด ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ลงพื้นที่สำรวจความพร้อมของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตรวจความพร้อมของการอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ซึ่งจังหวัดแพร่มีมาตรการผ่อนปรนให้เปิดสถานที่ตามข้อกำหนดของ ศบค. ประเภทที่ 2 กิจกรรมด้านการออกกำลังกายกลางแจ้งให้บริการประชาชน จึงมอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ลงพื้นที่สำรวจ สอบถามปัญหาอุปสรรค ข้อจำกัด ความต้องการ รับการสนับสนุน และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาใช้บริการ รักษาระยะห่าง ไม่เล่นกีฬาเป็นทีม มีมาตรการคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามาใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ตามประกาศจังหวัดแพร่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ