วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินตามรอยพระราชา... ไปถึงแม่ลาน้อย ส่งต่อกำลังใจ ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 469 ครั้ง

        นางหฤทัย พลารักษ์ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในโครงการเดินตามรอยพระราชา ส่งต่อกำลังใจ ร่วมสร้างอัตลักษณ์ไทยมีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งเป็นราษฎรจากหมู่บ้านสันติสุข หมู่บ้านสันติพัฒนา ตำบลแม่ลาหลวง และ หมู่บ้านแม่ลาน้อย หมู่บ้านป่าหมาก ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

         ตามที่ได้ประสานขอรายชื่อจากที่ทำการปกครองแม่ลาน้อย จำนวน 7 ราย ประกอบด้วยนางหล้า พรประสิทธิ์ นางเหลียน ไล่จน นายทศพล มุ่งพิทักษ์ไพร นายพลพล จิตรสมานมิตร นายปรีชา  สุริยะวงค์  นางสาวคำมูลดวงแก้ว และนายเติมพงศ์ ปกรณ์สันติสุข ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้ต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : นวรัตน์ ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ