พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ผ่านระบบVideo Conference

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 802 ครั้ง

วานนี้ (8 พ.ค. 63) นางสาวสิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม Video Conference ร่วมกับกองต่อต้านการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จำนวน 2 ราย โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสงตระกูลเลิศ ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม

            โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายทั้ง 2 ราย รวมเป็นเงิน 26,819.60 -บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยสิบเก้าบาทสี่สิบหกสตางค์)

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ