หน่วยงานสังกัด พม. ใน จ.ลำปาง ร่วมเปิดซาลอน รับตัดผมฟรีช่วยประชาชนช่วง "COVID-19"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 526 ครั้ง

หลังจากที่รัฐบาล โดยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. ได้มีมาตรการผ่อนปรนการล็อกดาวน์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19" โดยอนุญาตให้สถานประกอบการธุรกิจ และกิจกรรมบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น ตลาด สวนสาธารณะ ร้านค้าปลีก-ส่ง ร้านตัดผมและเสริมสวย รวมทั้งร้านค้าร้านอาหาร สามารถที่จะกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ซึ่งพบว่าในพื้นที่จังหวัดลำปางมีผู้ประกอบการ ทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการต่างๆ ที่อยู่ในเกณฑ์การผ่อนปรน ต่างได้เริ่มมีการออกร้านเปิดแผงตั้งโต๊ะให้บริการลูกค้ากันมากขึ้น แต่ในภาพรวมยังคงมีประชาชนจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ "COVID-19"

ในการนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ทางหน่วยงานส่วนราชการสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในเขตท้องที่จังหวัดลำปาง โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง จึงได้บูรณาการกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ร่วมกันเปิดศูนย์สาธิตร้านตัดผม "Anti COVID-19 Salon" เฮือนฮ่วมใจ๋ ในบริเวณพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ขึ้น เพื่อเปิดบริการตัด สระ เซ็ท ซอย ไดร์ผม ให้แก่ประชาชนทั่วไปฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามนโยบาย ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการจะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นให้แก่พี่น้องประชาชน หลังจากที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โคโรน่า 2019 "COVID-19"

นางกรพินธุ์  วงศ์เจริญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในช่วงที่สภาวการณ์โรคติดเชื้อ "COVID-19" ได้เกิดการแพร่ระบาด ประชาชนทุกภาคส่วนต่างก็ประสบปัญหาหลายๆ อย่างแตกต่างกัน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และได้พยายามร่วมกับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องประชาชนในทุกๆ ด้านตามความเหมาะสม โดยเมื่อสถานการณ์ปัจจุบันที่พบว่าในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อ "COVID-19" ลดลงอย่างต่อเนื่อง และทางภาครัฐได้มีมาตรการผ่อนปรนให้ร้านค้า ร้านอาหาร และสถานบริการต่างๆ ได้กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง เฉพาะอย่างยิ่งกับร้านตัดผมและเสริมสวย ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงมีนโยบายให้ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ ได้ร่วมให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน ทำการเปิดบริการตัดผม สระ เซ็ท ซอย ไดร์ ให้แก่ประชาชนทั้งผู้หญิงและผู้ชายฟรี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการพร้อมกันทั่วประเทศมาตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา

โดยการเปิดให้บริการนั้น จะมีการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ "COVID-19" อย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาด และการรักษาระยะห่างในพื้นที่ร้าน (Social Distancing) เป็นต้น ส่วนการบริการจะมีข้อกำหนดและลำดับขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติด้วย โดย น.ส.ทิพวัลย์  ถิรวุฒิ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการบริการนั้น ทางศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการเฉพาะเรื่องทรงผม และประชาชนที่มาใช้บริการจะต้องมีการจองคิวก่อนล่วงหน้า ไม่อนุญาตให้มีการนั่งรอคิวอยู่ภายในร้าน ส่วนการเปิดให้บริการแต่ละครั้งจะให้บริการวันละ 10 ท่าน รอบละ 2 ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งแต่ละรอบจะต้องมีการหยุดพักเพื่อทำความสะอาดเครื่องมือรวมถึงบริเวณสถานที่ โดยทางศูนย์ฯ จะเปิดให้บริการต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม นี้ เฉพาะในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น. ซึ่งผู้สนใจสามารถติดต่อสำรองจองที่นั่งได้ล่วงหน้าตามวันเวลาที่กำหนด ที่ศูนย์สาธิตร้านตัดผม "Anti COVID-19 Salon" เฮือนฮ่วมใจ๋ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือจังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง โทรศัพท์ 0-5482-9709

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ