พาณิชย์ จ.แม่ฮ่องสอน คาดผลผลิตกระเทียมสดของจังหวัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.74 โดยมีผลผลิตรวมกว่า 7 หมื่น 4 พันตัน ขณะที่ราคาขายกระเทียมสด อยู่ที่ 30 บาท/กก.

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 12 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 879 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดการณ์ภาวการณ์ผลิตกระเทียม ปีการผลิต 2562/63 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่เพาะปลูก 23,260 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 173.50 ไร่ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.74  ผลผลิตรวม 74,623.88 ตัน (สด) เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,729.66ตัน (สด) ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ลดลงเล็กน้อยเป็น 3,079 กิโลกรัม/ไร่ โดยขณะนี้เกษตรกรได้เก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดเสร็จสิ้นแล้ว

            ในส่วนของการจำหน่าย เกษตรกรนิยมจำหน่ายผลผลิตกระเทียมในรูปแบบกระเทียมสด เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีสถานที่แขวนเก็บ โดยจะมีพ่อค้ารายย่อย ในท้องถิ่นและต่างถิ่น เข้ามารับซื้อและรวบรวมผลผลิตจำหน่ายต่อให้กับพ่อค้ารายใหญ่ในต่างจังหวัด ซึ่งพ่อค้าท้องถิ่น/ต่างถิ่นได้เข้าไปติดต่อซื้อกระเทียมล่วงหน้ากับเกษตรกร (ตกเขียว) ตั้งแต่ช่วงเดือน มกราคม กุมภาพันธ์ โดยเฉพาะเกษตรกรบางรายที่ไม่มีเงินทุนหมุนเวียน จึงได้มีการตกลงขายไว้ล่วงหน้าก่อน

            สำหรับ ราคากระเทียมสด ราคา ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 จำหน่ายกิโลกรัมละ 30 บาท , กระเทียมแกะกลีบ จำหน่ายกิโลกรัมละ 80-100 บาท , และกระเทียมตัดลอน จำหน่ายกิโลกรัมละ 70-75 บาท ซึ่งเป็นราคาคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อน

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ