รองผู้ว่าฯ ลำปาง ลงพื้นที่ติดตามภัยแล้ง พร้อมร่วมหารือแนวทางสนับสนุนเชื่อมโยงการดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย Covid-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 399 ครั้ง

     ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริ บ้านแม่ต๋ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย  จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้งจังหวัดลำปาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

     พร้อมกันนี้นายชัยประเสริฐ  เนตรอนงค์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำปาง ได้ร่วมนำบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และแนวทางการสนับสนุนเชื่อมโยง การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัย Covid-19

     นอกจากนี้ยังได้ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อน การดำเนินงานโครงการฟาร์มตัวอย่าง และการจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดล เพื่อให้ราษฎร ในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ต่อไป อีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งอาหาร และการจ้างแรงงานให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ รวมถึงให้ราษฎรในพื้นที่ ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตร และจัดทำให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรต่อไปในอนาคต

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ