เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง จุดชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ที่ถูกกักตัวและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 495 ครั้ง

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางได้รับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจจากสภากาชาดไทย โดยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ร่วมกับสำนักงานจัดหารายได้ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ซึ่งภายในชุดธารน้ำใจ ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน เพื่อมอบความช่วยเหลือให้แก่ประชาชนที่ถูกกักตัว และได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีรายได้น้อย ฐานะยากจน และต้องอยู่ในช่วงที่ไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงครอบครัวได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดลำปาง ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลำปาง และจิตอาสา ร่วมบรรจุชุดธารน้ำใจ เพื่อสนับสนุนให้ทางอำเภอที่ร้องขอรวมจำนวน 779 ชุด ได้แก่  อำเภอเมืองลำปาง 647 ชุดอำเภอห้างฉัตร 121 ชุด อำเภอเสริมงาม 5 ชุด อำเภอแม่ทะ 3 ชุด และอำเภอแม่พริก 3 ชุด

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์ขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ