ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมโรงงานหน้ากากอนามัย..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 476 ครั้ง

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานหน้ากากอนามัยที่จังหวัดเชียงใหม่  เตรียมนำปัญหา อุปสรรคจากผู้ผลิตเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงต่อไป ..//

        นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตหน้ากากอนามัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 แห่ง โดยในช่วงเช้าได้ตรวจเยี่ยมที่โรงงานของบริษัทท็อป โฮลซัม จำกัด ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนช่วงบ่ายได้เดินทางไปที่

โรงงานของบริษัทไบโอเซฟ โปรดักส์ จำกัด ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามการผลิตและกระจายหน้ากากอนามัย (Surgical Mask)   ตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

        ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งมั่น ในการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19  ขณะเดียวกันได้เร่งตรวจสอบข้อมูลการผลิตและการกระจายหน้ากากอนามัยจากโรงงานผลิต ซึ่งจากการลงพื้นที่ในวันนี้ได้เยี่ยมให้กำลังใจ รวมทั้งมารับฟังปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่จากผู้ผลิต ปัญหาที่พบส่วนใหญ่จะมาจากการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ  รวมทั้งราคาวัตถุดิบมีการปรับราคาสูงขึ้น เป็นต้น  หลังจากนี้ จะนำปัญหาที่ได้รับทราบในวันนี้เสนอต่อผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด สวท.เชียงใหม่ 13 พ.ค. 63
บรรณาธิการ : ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ