จังหวัดพะเยา ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ประเมินสถานการณ์โควิด-19 หลังผ่อนปรนระยะที่ 1

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 14 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 558 ครั้ง

           นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จากที่ได้รับมอบหมายจากนายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2563 เพื่อติดตามการบริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19 )ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 63 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 7 ศูนย์แพทย์ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งเป็นการประชุมร่วมคณะกรรมการและคณะทำงาน 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพะเยา  คณะกรรมการประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของภัยพิบัติวิเคราะห์สถานการณ์การดำเนินการในเชิงป้องกันหรือยังยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดพะเยา (ศปก.จ. พะเยา)

             โดยในที่ประชุมได้รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3 ราย รักษาหาย 2 รายเสียชีวิต 1 ราย  และรายงานสถานการณ์ผลการตรวจเฉพาะเรื่อง  ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการที่ผ่อนปรน  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจ  และการดำรงชีวิตรอบที่ 1, รายงานข้อมูลผู้เข้ารับการประกันตัวเพื่อสังเกตอาการ Local Quarantine จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563  จำนวน 57 ราย ครบกำหนดและส่งตัวกลับภูมิลำเนาแล้ว 24 ราย  และสรุปยอดเงินบริจาคกองทุนสนับสนุนการป้องกันการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้น 113,798 บาท

                  นอกจากนั้นในประชุมได้พิจารณามอบภารกิจ การตรวจเฉพาะเรื่อง ตามอำนาจหน้าที่ในกิจการผ่อนปรน  ให้เปิดทำการภายใต้มาตรฐานสาธารณสุขระยะที่ 2  และพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับสนับสนุนงบประมาณเงินทดรองการปฏิบัติราชการเชิงปฏิบัติการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ 2563 แก่ผู้ปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด- 1 9 ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จำนวน 15,021 คน /วัน วันละ 120 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,802,520 บาท

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
บรรณาธิการ : นายอานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ