สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนสั่งซื้อผลไม้ (มังคุด) ของจังหวัดระยอง

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 15 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 509 ครั้ง

นางสาวจุไรรัตน์ ศรีตระกูล พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ด้วย ขณะนี้ผลผลิตผลไม้ของจังหวัดระยอง โดยเฉพาะมังคุด กำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (covid-19) จึงมีมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยให้ประชาชนอยู่บ้าน ประชาชนไม่ออกมาใช้จ่ายหรือเดินทางข้ามจังหวัด ส่งผลกระทบต่อการจำหน่ายผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้จังหวัดระยอง
ในการนี้ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อผลไม้ (มังคุด) จังหวัดระยอง เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดย มังคุดเกรดคละ ราคา 290 บาท/กล่อง (5 กก.) มังคุดเกรดคละ ราคา 490 บาท/กล่อง (10 กก.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โทร 0 5361 1701

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว/สุภาพ
บรรณาธิการ : ปชส.แม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ