เชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 1063 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ พร้อมขอความร่วมมือประชาชนงดใส่พานขันดอก เพื่อหลีกเลี่ยงความแออัด แต่ยังคงให้มีการไหว้ สักการะ เสาหลักเมืองได้ตามปกติ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร  อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองเชียงใหม่ โดยได้รับเมตตาจากพระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งชาวล้านนามีความเชื่อว่า การบูชาเสาอินทขิลจะนำมาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ หรืออีกนัยหนึ่งคือเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน และเกษตรกรในการทำมาหาเลี้ยงชีพ และทำการเกษตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ส่วนประเพณีการใส่ขันดอกในปีนี้ทางวัดเจดีย์หลวง วรวิหาร ขอความร่วมมือประชาชนงดการใส่ขันดอก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังคงกิจกรรม ไหว้พระ เข้ามากราบไหว้เสาหลักเมืองได้ตามปกติ

ทั้งนี้ พิธีถวายเครื่องสักการะเสาอินทขิล จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการทำพิธีสักการะบูชา “เสาอินทขิล” ตั้งแต่วันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า “วันเข้าอินทขิล” ไปจนถึงวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเรียกว่า “วันออกอินทขิล” เป็นระยะเวลา 7 วัน ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เสาวณัฐ มูลสม ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ