ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ จัดกิจกรรม Mobile Delivery 3 in 1 ในพื้นที่ตามแนวชายแดน

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 22 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 379 ครั้ง

ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้นำชุมชน จัดกิจกรรม Mobile Delivery 3 in 1 ให้กลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

            พลตรีบุญยืน อินกว่าง รองผู้บัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เปิดเผยว่า ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 1, ชุดปฏิบัติการที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ร่วมกับผู้นำชุมชนจัดกิจกรรม Mobile Delivery 3 in 1 ทั้งการบริการตัดผม, แจกจ่ายข้าวกล่อง และรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ที่อาศัยอยู่ ณ บ้านหนองเต่า อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหมู่บ้านดังกล่าว เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ ซึ่งอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดน

            ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ทำให้ไม่มีงานทำ รวมทั้งการทำเกษตรกรรมเพาะปลูกก็ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจาก ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ทำให้ไม่มีน้ำฝนในการเพาะปลูก ทางศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  จึงจัดชุด Mobile Delivery 3 in 1 (รวม 3 กิจกรรมไว้ใน 1 หมู่บ้าน) คือ การบริการตัดผม ,แจกจ่ายข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่ม และการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ให้กับพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ลาหู่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน โดยจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ