คณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ส่งมอบเครื่องอุปโภค-บริโภค บรรเทาความเดือนร้อนประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 24 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 647 ครั้ง

คณะสงฆ์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ได้แก่ วัดปางล้อ วัดม่วยต่อ วัดพระธาตุดอยกองมู และผู้มีจิตศรัทธา ได้นำถุงยังชีพ ภายในประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปืไข่ไก่ ปลากระป๋อง นม เครื่องปรุงรส และขนม จำนวนครอบครัวละ 1 ชุด รวมทั้งสิ้น 50 ชุด ซึ่งได้รวบรวมจากการบริจาคจากผู้ใจบุญ ไปส่งมอบให้ประชาชน ชาวบ้านห้วยแก้วบน ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังได้รับผลกระทบจากการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ณ ศาลากลางหมู่บ้าน
สำหรับบ้านห้วยแก้วบน เป็นชุมชนคริสต์ แต่ทางคณะสงฆ์อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความห่วงใย เนื่องจากเป็นหมู่บ้านรอบนอกห่างจากตัวเมืองพอสมควร ต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง เนื่องจากการเดินทางค่อนข้างยากลำบาก อีกทั้งไฟฟ้าและประปาเข้าไม่ถึง รวมถึงไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ