สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จับมือ สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จังหวัดตราด เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลผลิต ช่วยเหลือเกษตรกร

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 454 ครั้ง

สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผนึกกำลัง สหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จังหวัดตราด เชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลผลิตผลไม้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดตราด

นายภูมิใจ รักธรรม สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ และสหกรณ์เครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผลผลิตของสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้จังหวัดตราด ภายใต้การเชื่อมโยงเครือข่ายการกระจายผลไม้ (เงาะ และ มังคุด) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ทำให้ไม่สามารถส่งออกผลไม้ไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ทำให้ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต ส่งผลให้การซื้อขายลดน้อยลง เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก สหกรณ์เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงผนึกกำลังร่วมกัน เพื่อให้การช่วยเหลือในการเชื่อมโยงเครือข่ายกระจายผลไม้ โดยได้จัดกิจกรรมกระจายผลไม้คุณภาพจากภาคตะวันออกสู่ภาคเหนือ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผลไม้ ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้ามารับผลผลิตและกระจายผลไม้คุณภาพ ออกสู่ผู้บริโภค เพื่อให้ได้บริโภคผลไม้ดีมีคุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือสหกรณ์และเกษตรกร

ทั้งนี้ สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสนับสนุน ช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตที่มีคุณภาพ จำนวน 10.5 ตัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ