จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีออกอินทขิล ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 25 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 561 ครั้ง

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญออกอินทขิล เพื่อความเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมือง

            ที่วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดพิธีทำบุญออกอินทขิล หลังจากได้จัดพิธีถวายเครื่องสักการะ ทำบุญเสาอินทขิล หรือ เสาหลักเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลาครบ  7 วันแล้ว ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการน้อมรำลึกถึงบูรพกษัตริย์และบรรพบุรุษผู้ปกป้องบ้านเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่สมัยอดีตกาล มาจนถึงปัจจุบัน โดยมี พระกิตติวิมล รักษาการเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

            พิธีบูชาเสาอินทขิล หรือเสาหลักเมือง ซึ่งชาวเชียงใหม่เชื่อว่า เป็นเสาหลักที่สร้างความมั่นคง การอยู่ดีมีสุขให้คนเชียงใหม่ อินทขิล หรือเรียกว่า เสาหลักเมืองเชียงใหม่ ชาวเชียงใหม่ทราบดีว่า ทุก ๆ ปี จะต้องมีพิธีสักการะบูชาเสาอินทขิล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ให้แก่ชาวบ้านชาวเมืองรวมทั้งผู้ที่ทำเกี่ยวกับเกษตรโดยการเพาะปลูก โดยงานดังกล่าว ได้อัญเชิญพระเจ้าฝนแสนห่า อันเป็นพระพุทธรูปที่บันดาลให้ฝนตกมาเป็นประธานในขบวนแห่ และมีการสวดคาถาอินทขิลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทำพิธีบูชาอินทขิลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 หรือระหว่างเดือนพฤษภาคม ต่อเดือนมิถุนายน โดยเริ่มในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 8 เรียกว่า วันเข้าอินทขิล การเข้าอินทขิลจะมีไปจนถึงในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 9 ซึ่งเป็นวันออกอินทขิล จึงเรียกว่า เดือน 8 เข้า เดือน 9 ออก

            ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีออกอินทขิล นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันมอบถุงยังชีพ ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จำนวนกว่า 300 ถุง สนองพระดำริ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้ใจบุญ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ