ยอดผู้ป่วยโควิดคงที่ 67 ราย 16 วันติด ตรวจไม่พบเชื้อ 3,316 ราย จากเกณฑ์เฝ้าระวัง 3,432 ราย รอผล 90 ราย

  • ข่าวจาก : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
  • เมื่อวันที่ : 28 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 347 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เผยยอดผู้ป่วยโควิด-19 ภาคเหนือตอนบนรายจังหวัด รวม 67 ราย รักษาหาย 65 ราย (เสียชีวิต 2 ราย) ตรวจไม่พบเชื้อ 3,316 ราย จากเกณฑ์เฝ้าระวัง 3,432 ราย รอผล 90 ราย

จ.เชียงใหม่ ***ป่วยยืนยัน 41(+0) ราย/รักษาหาย 40 ราย/เสียชีวิต 1 ***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 2,098 ราย ไม่พบเชื้อ 2,017 ราย รอผล 81 ราย

จ.เชียงราย ***ป่วยยืนยัน 9(+0) ราย/รักษาหาย 9 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 26ุ6 ราย ไม่พบเชื้อ 257 ราย

จ.แม่ฮ่องสอน***ป่วยยืนยัน 5(+0) ราย/รักษาหาย 5 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 80 ราย ไม่พบเชื้อ 75 ราย 

จ.ลำปาง***ป่วยยืนยัน 4(+0) ราย/รักษาหาย 4 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 236 ราย ไม่พบเชื้อ 228 ราย/รอผล 4 ราย

จ.ลำพูน***ป่วยยืนยัน 4(+0) ราย/รักษาหาย 4 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 224 ราย ไม่พบเชื้อ 220 ราย

จ.พะเยา***ป่วยยืนยัน 3(+0) ราย/รักษาหาย 2 ราย/เสียชีวิต 1 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 207 ราย/ไม่พบเชื้อ 203 ราย/รอผล 1 ราย

จ.แพร่ ***ป่วยยืนยัน 1(+0) ราย/รักษาหาย 1 ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 126 ราย ไม่พบเชื้อ 125 ราย /รอผล 1 ราย

จ.น่าน ***ป่วยยืนยัน 0(+0) ราย***เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 195 ราย ไม่พบเชื้อ 191 ราย/รอผล 4 ราย

ที่มา : เพจสำนักงานสาธารณสุข 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ 28 พ.ค.63

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นฤมล มั่นวงค์วิโรจน์
บรรณาธิการ : นวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
แหล่งที่มา : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ