ชาวลำปางร่วมสืบสานงานประเพณี นอ หย่อง ฉ่อง เชีย (สวัสดีปีใหม่ม้ง)

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 601 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอเมืองปาน และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมจัดงาน นอ หย่อง ฉ่อง เชีย (สวัสดีปีใหม่ม้ง) ประจำปี 2563 ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม 2563 ตามโครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีพี่น้องชาวม้ง หนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดลำปาง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ในชุมชน รวมถึงสร้างการตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมประเพณีอันดีงามเพื่อให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นไม่ให้สูญหายไปจากสังคมไทย โดยมี ส.ส.ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เปิดงานในวันที่ 1 มกราคม 2563
ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงที่เห็นถึงวิถีชีวิตชนเผ่า เช่น การแสดงรำแทน การแสดงเต้นจะคึ การแสดงรำแป๊ะโจ และการจัดประกวด เทพธิดาดอย เป็นต้น จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมสัมผัสวิถีชีวิตและประเพณีวัฒนธรรม ในงาน นอ หย่อง ฉ่อง เชีย (สวัสดีปีใหม่ม้ง) ที่จัดขึ้นถึงวันที่ 2 มกราคม 2563

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ