จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 พ.ค. 2563
  • อ่าน : 413 ครั้ง

           วันนี้ (31 พ.ค. 63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ (POC) ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) จากห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)

          สำหรับการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะประเด็นที่มีการผ่อนปรนข้อกำหนดเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด แต่ทั้งนี้จังหวัดยังคงจุดตรวจ เพื่อคัดกรองโรคไว้ โดยแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ในการผ่อนปรน ระยะที่ 3 ยังคงเน้นแนวทางเดิมที่ปฏิบัติมา โดยเฉพาะมาตรการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ หรือการ์ดด้านสาธารณสุขต้องไม่ตก

          ด้านการประกอบอาชีพของประชาชน สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ แต่เป็นวิถีปกติแบบใหม่ หรือ New Normal แต่ทุกอย่างต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ถ้ามีการแพร่ระบาดก็สามารถแก้ปัญหาได้ทันถ่วงที เป็นการเตรียมตัวในอนาคตหากมีการเปิดประเทศ และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาก็ต้องปฏิบัติตามแนวทางนี้ เป็นการซักซ้อมไว้ก่อน ถ้าทุกคนร่วมมือ เชื่อมั่นว่าจะรับมือได้ไม่ต้องกลับไปตรึงมาตรการเข้มเหมือนเดิม ประเทศก็เดินหน้าสู่การฟื้นฟูเศรษฐกิจต่อไป

          ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการ คือ มาตรการคัดกรองไข้ และอาการไอ หอบเหนื่อย จามหรือเป็นหวัด สำหรับพนักงานบริการ ผู้ใช้บริการ และรายงาหน่วยงานรับผิดชอบ กรณีพบผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ตามแนวทางที่กำหนดทุกกิจการ กิจกรรมจัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้า-ออก สถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แพลตฟอร์ม "ไทยชนะ" หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล และรายงานทดแทน อีกทั้ง ให้พิจารณาพัฒนานวัตกรรม เช่น ลงทะเบียนเข้า-ออก สถานที่ ระบบการเรียน การสอน การจองคิวแบบออนไลน์ เพื่อให้บริการรูปแบบใหม่ในระยะยาวนำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ

          ส่วนมาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ยังคงไว้ ในมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าราชอาณาจักรทั้งทางบก น้ำ อากาศ ปรับระยะเวลาการห้ามออกนอกเคหสถานเป็น 23.00-03.00 น.ให้สามารถเดินทางข้ามจังหวัดภายใต้มาตรการตามที่ราชการกำหนด และห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้าให้เปิดดำเนินการไม่เกินเวลา 21.00 น.

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ