สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีระดับอำเภอ ชี้แจงโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศฯ ด้านเกษตร ณ อ.ปาย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 333 ครั้ง

วานนี้ (31 พ.ค. 63) นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยนางสาวรชนีกร ศรีบุญเรือง นางสาวพิชญาภัค บุญมาปะ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอปาย เพื่อติดตามการจัดเวทีระดับอำเภอ พร้อมชี้แจงเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และการเสนอโครงการยกระดับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบในแนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกันและเพื่อออกแบบและวางแผนการจัดทำโครงการ โดยมีนายอุทัย เมฆลา เกษตรอำเภอปาย และเจ้าหน้าที่ร่วมชี้แจงในการจัดเวทีครั้งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ