สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเร่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชน เพื่อบรรเทาปัญหาผลผลิตล้นตลาดและช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 2 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 553 ครั้ง

ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการจัดโครงการสนับสนุนการกระจายผลไม้ของสถาบันเกษตรกรเพื่อรองรับผลกระทบจากโรคไวรัส 19 ทางนี้สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการนำมังคุดคุณภาพดีราคาถูกจากจังหวัดระยอง จำนวน 2.4 ตันมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนผลผลิตผลล้นตลาด นอกจากนั้นยังเป็นมาตรการอย่างหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทยโดยเฉพาะในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงที่มีผลผลิตมังคุดออกเป็นจำนวนมาก และอาจส่งผลทำให้ผลผลิตล้นตลาดราคาตกต่ำ ขณะที่บางส่วนเกษตรกรส่วนใหญ่ยังได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 19 ทำให้ตลาดต่างประเทศชะลอการสั่งซื้อจากที่ตลาดในประเทศได้หยุดชะงักเนื่องจากไม่สามารถขนส่งสินค้าได้สะดวกเหมือนช่วงปกติ

สำหรับมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างนี้เป็นหนึ่งในมาตรการที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จัดสรรงบจำนวน 45 ล้านบาทให้ดำเนินการกระจายผลไม้ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 นอกนั้นจะเป็นค่าชดเชยการขนส่งให้กับสหกรณ์ต้นทางและปลายทางในอัตรากิโลกรัมละ 50 สตางค์ที่จะรวบรวมและกระจายมังคุดและลำไยไปยังผู้บริโภค นอกจากนั้นแล้วกรมส่งเสริมสหกรณ์จะได้จัดสรรเงินกู้จากกองทุนพัฒนาสหกรณ์อีก 190 ล้านบาทโดยปล่อยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 โดยขณะนี้มีสหกรณ์ขอกู้เงินไปแล้วจำนวน 87 ล้านบาท เพื่อนำไปหมุนเวียนรวบรวมการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกตลอดช่วงฤดูการผลิตปีนี้

มาตรการการช่วยเหลือในครั้งนี้สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้วางแผนช่วยเหลือเกษตรกรและรับซื้อผลผลิตมังคุดที่มีคุณภาพจากสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 4.5 ตันกว่า 6,000 บาทเพื่อกระจายไปยังสหกรณ์ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงอำเภอแม่ลาน้อยและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่ง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ชีวิน สรัทธา
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ