กฟผ.เหมืองแม่เมาะ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 3 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 478 ครั้ง

ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พร้อมบรรจุถุง “น้ำใจ กฟผ." นำมอบช่วยเหลือชาวบ้าน ในกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน"

ที่ อาคารประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง นายอำพล  กิตติโชติน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ เป็นตัวแทนในนา มผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ กล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 พร้อมนำคณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ร่วมประกอบพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ต่อเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

นายอำพล  กิตติโชติน์กุล ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ข้าพเจ้าพร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ต่างปลื้มปิติและชื่นชมโสมนัสเป็นล้นพ้น จึงได้ร่วมกันประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความรัก ความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจไว้เป็นอเนกประการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยพระวิริยะอุตสาหะ และความจงรักภักดี ทรงมีพระปรีชาสามารถ ด้านการทหารเป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร โดยในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดอภิบาลประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท เจริญด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล พระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ สถิตเป็นมิ่งขวัญแห่งปวงประชาสถาพรตราบกาลนาน ทั้งนี้ ทาง กฟผ.เหมืองแม่เมาะ จะได้มีการจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมจัดตั้งโต๊ะและสมุดลงนามไว้เบื้องหน้า ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในสังกัดและผู้มาติดต่องาน ได้ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และแสดงความน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2563 ด้วย

          โอกาสนี้ ผู้ช่วยผู้ว่าการเหมืองแม่เมาะ พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเหมืองแม่เมาะ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมความดี จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ช่วยกันนำข้าวสารอาหารแห้งต่างๆ ทั้งข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำมันพืช น้ำปลา ขนมขบเคี้ยว และนมกล่อง จัดใส่บรรจุถุงยังชีพเป็นถุงน้ำใจ กฟผ. จำนวน 100 ชุด เพื่อจะส่งมอบแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ในพื้นที่ชุมชนตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง โดยเพื่อเป็นการแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือประชาชนชาวบ้านที่ได้รับผลประทบ ประสบความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยพิบัติโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 "COVID-19" แพร่ระบาด

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายชาญณรงค์ ปันเต
บรรณาธิการ : นางสาวจันทร์สวย บุญนำมา
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ