สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564

  • ประกาศจาก : ส่วนข่าวและรายการภูมิภาค
  • เมื่อวันที่ : 8 ม.ค. 2564
  • รับชม : 514 ครั้ง

สวท.ลำพูน สารคดีเชิงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2564

เรื่อง การศึกษาไทย ก้าวทันตามยุคสมัย อย่างมีคุณภาพ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ