ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 22 มี.ค. 2564
  • รับชม : 51 ครั้ง

ด้วยสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจดทะเบียนผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 - 30 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลำพูน กลุ่มไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท โทร.053-562758

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ