สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 25 มี.ค. 2564
  • รับชม : 52 ครั้ง

ด้วยจังหวัดลำพูน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เนื่องจากได้รับการจัดสรรทดแทน จำนวน 1 รายการ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน  โทร. 053-511222 ต่อ 11

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ