สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จัดทำสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2564
  • รับชม : 32 ครั้ง

ด้วยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการได้จัดทำสรุปย่อคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประเด็นข้อหารือ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ  โดยสามารถดูรายละเอียดตาม คิวอาร์โค๊ด ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ โทร. 02-2834677

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ