มาตรการเพื่อความปลอดภัยและมาตรการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเทศกาลสงกรานต์

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2564
  • รับชม : 28 ครั้ง

ตามประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงใหม่

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ