ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 31 มี.ค. 2564
  • รับชม : 17 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ