รับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • รับชม : 25 ครั้ง

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประสงค์ที่จะให้มีการรับสมัครบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เดิมจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 23 มีนาคม 2564 เปลี่ยนเป็น ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ 23 เมษายน 2564

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ