ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 9 )

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 5 เม.ย. 2564
  • รับชม : 58 ครั้ง

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 3 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (ครั้งที่ 9 )จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม่ ศูนย์ราชการกระทรวงการคลังชั้น 3 อำเภอเมือง โดยกำหนดประมูลในวันพุทธที่ 21 เมษายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2395 ต่อ 1 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ