วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • รับชม : 26 ครั้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมเอนกประสงค์ขนาดประมาณ 28x32x20.50 ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,690,000.00 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ