เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ประกาศจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 7 เม.ย. 2564
  • รับชม : 26 ครั้ง

เทศบาลนครลำปาง มีความประสงค์ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนวังเหนือ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑ ถึงบ้านเลขที่ ๒๕/๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต กว้างประมาณ 10.00 - 17.50 เมตร หรือตามสภาพ ยาวประมาณ 118 เมตร หนา 0.05 เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบรูปและรายละเอียดของเทศบาลฯ ราคากลางของงานก่อสร้างฯ ครั้งนี้ 586,289.03 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ