สำนักงานคุมประพฤติ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 19 เม.ย. 2564
  • รับชม : 46 ครั้ง

ตามประกาศ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ