สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 26 เม.ย. 2564
  • รับชม : 61 ครั้ง

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง รับสมัครลูกจ้างโครงการ 4 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานตามโครงการดเร่งรัดการแก้ไขปัญหาหนี้ของเกษตรกร ระยะเวลาการจ้าง 5 เดือน (3 พฤษภาคม 2564 - 30 กันยายน 2564) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดลำปาง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โทร 054-265054

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ