ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาด 1 ชั้น กว้าง 17.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเช

  • ประกาศจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 27 เม.ย. 2564
  • รับชม : 42 ครั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาด 1 ชั้น กว้าง 17.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ สถานีอนามัยบ้านสันนาเม็ง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2564 หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 5303 8140

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด
3  เอกสาร-3 ดาวน์โหลด
4  เอกสาร-4 ดาวน์โหลด
5  เอกสาร-5 ดาวน์โหลด
6  เอกสาร-6 ดาวน์โหลด
7  เอกสาร-7 ดาวน์โหลด
8  เอกสาร-8 ดาวน์โหลด
9  เอกสาร-9 ดาวน์โหลด
10  เอกสาร-10 ดาวน์โหลด
11  เอกสาร-11 ดาวน์โหลด
12  เอกสาร-12 ดาวน์โหลด
13  เอกสาร-13 ดาวน์โหลด
14  เอกสาร-14 ดาวน์โหลด
15  เอกสาร-15 ดาวน์โหลด
16  เอกสาร-16 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ