โรงพยาบาลแม่ทา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 29 เม.ย. 2564
  • รับชม : 34 ครั้ง

โรงพยาบาลแม่ทา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 650 บาท รับสมัครระหว่างวันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา โทร. 053-976000 ต่อ 102

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ