รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทรธรณ์

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 11 พ.ค. 2564
  • รับชม : 58 ครั้ง

ด้วยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร) จะคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ กรุงเทพมหานครหรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีรายละเอียดตาม QR-CORD ที่แนบมาท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองพิทักษ์ระบบคุณธรรม โทร. 02-2146611, 02-2146612

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ