ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์บนจอ LED โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 13 พ.ค. 2564
  • รับชม : 25 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประชาสัมพันธ์บนจอ LED โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ