ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ของ สวท.ฝาง และศูนย์บำรุงรักษากองบริหารกิจการโครงข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

  • ประกาศจาก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 39 ครั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ของ สวท.ฝาง และศูนย์บำรุงรักษากองบริหารกิจการโครงข่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ