การประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award

  • ประกาศจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 18 มิ.ย. 2564
  • รับชม : 50 ครั้ง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Day Award เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อถวายสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการปัญหาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน หากหน่วยงานใดประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลสามารถดูรายละเอียดแนบท้ายนี้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาที่ดิน โทร. 02-5795571

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ